Navigation
Forside
Om Bureauet
Betingelser
Kontaktinformation
SAGSTYPER
Erhvervsefterforskning
Forretningsservice
Baggrundsundersøgelser
Skygning
Utroskabssager
Forsvundne personer

Betingelser

Samarbejde:
Indledende personligt møde mellem Bureau Shadow og klient. Mødets formål er en sansynlighedsvurdering af sagsforløbet og opklaringsmuligheden.Herunder vurderes formål og hensigt med opklaringsresultat.


Økonomi:
  • Timehonorar debiteres fra ”åsted” efter gældende takst. Evnt. omkostninger pålægges efter regning.
  • Kørsel betales fra ”åsted” efter statens takster.
  • Fotomateriel etc. betales jf. kostpris.
  • Depositum: Efter aftale.


Belysning:
Der udarbejdes udførlig rapport for hver sag med kopi til klienten.
  • Udlånt materiale returneres ved aftale.
  • Supplerende bevismateriale vedlægges rapportering.
  • Ved længerevarende sager udarbejdes delrapport hver 14. dag.
  • Evnt. kommende bevidning er uden omkostning for klient.
  • Observationer og klientforhold behandles strengt fortroligt.
Note:
Áconto betaling efter aftale, ved længerevarende sager.
Fast tilbudspris ved indgåelse af samarbejdsaftale.

Bureau Shadow - Mobil: 4018 4082